Raadsbrief Rapportage onderzoek wal- en kluismuren


ID
3454

Ontvangstdatum
28-11-2019

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Rapportage onderzoek wal- en kluismuren

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening