M176 Nu vooruit met verduurzaming erfgoed


ID
1103

Kenmerk
2018 M176

Datum
27-9-2018

Onderwerp
M176 Nu vooruit met verduurzaming erfgoed

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Heijne, R. (Rachel) (GroenLinks)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)
  • Koning, M.A. (Maarten) (D66)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Beleidsveld
Erfgoed

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan