Raadsbrief Plan van aanpak lerarentekort


ID
2896

Ontvangstdatum
12-2-2019

Beleidsveld
Onderwijs

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Plan van aanpak lerarentekort

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening