Raadsbrief Reactie op ‘Schetsontwerp Stedenbouwkundig plan “Merwede” (deelgebied 5)’


ID
2410

Ontvangstdatum
13-3-2018

Beleidsveld
Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Onderwerp
Raadsbrief Reactie op ‘Schetsontwerp Stedenbouwkundig plan “Merwede” (deelgebied 5)’

Wijze van afdoening