Raadsbrief Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018


ID
2922

Ontvangstdatum
6-3-2019

Beleidsveld
Erfgoed

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening