M132 Meldpunt sportfaciliteiten in de openbare ruimte


ID
495

Kenmerk
2016 M132

Agendapunt
Gemeenteraad 2016 (6. Voorjaarsnota 2016 en eerste bestuursrapportage 2016 )
donderdag 30 juni 13:00 tot 23:00
Raadzaal

Datum
30-6-2016

Onderwerp
M132 Meldpunt sportfaciliteiten in de openbare ruimte

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Scholten, S. (Sanne) (D66)
  • Vries, S. de (Steven) (GroenLinks)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan