Raadsbrief Bouwenvelop Johan Wagenaarkade 1 – 10bis


ID
4435

Ontvangstdatum
9-2-2021

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Bouwenvelop Johan Wagenaarkade 1 – 10bis

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening