Raadsbrief Vrijgave voor inspraak Concept Omgevingsvisie Binnenstad 2040


ID
4468

Ontvangstdatum
19-2-2021

Beleidsveld
Wijk Binnenstad

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Vrijgave voor inspraak Concept Omgevingsvisie Binnenstad 2040

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening