Raadsbrief Informatie coffeeshop(beleid) n.a.v. mondelinge vragen 31 januari 2019


ID
2998

Ontvangstdatum
15-4-2019

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Informatie coffeeshop(beleid) n.a.v. mondelinge vragen 31 januari 2019

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening