Raadsbrief Ruimtelijke ontwikkelingen Strosteeg


ID
4268

Ontvangstdatum
20-11-2020

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Ruimtelijke ontwikkelingen Strosteeg

Opmerking
24 november 2020: hyperlink naar intentiedocument toegevoegd

Behandeladvies

Wijze van afdoening