SV 2020 nr. 241 Wordt het aantal autobranden minder dan voorgaande jaren?


ID
3237

Kenmerk
SV 2020 nr. 241

Datum
15-10-2020

Indiener(s)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)

Onderwerp
SV 2020 nr. 241 Wordt het aantal autobranden minder dan voorgaande jaren?

Opmerking

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Thema
Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester Den Oudsten

Datum beantwoording

Datum wijziging