M209 Geen stad zonder kunst geen culturele top zonder keten


ID
3944

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
M209 Geen stad zonder kunst geen culturele top zonder keten

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Bijsterbosch, E. (Ellen) (D66)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)
  • Raaijmakers, I. (Ilse) (PvdA)
  • Pagter, M. de (Marijn) (VVD)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)
  • Deldjou Fard, M. (Melody) (GroenLinks)

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Beleidsveld
Cultuur

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan