M161 Tunnelvisie


ID
322

Kenmerk
2015 M161

Datum
12-11-2015

Onderwerp
M161 Tunnelvisie

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Zwanenberg, P. (Pepijn) (GroenLinks)

Portefeuillehouder
Wethouder Geldof

Beleidsveld

Thema
Verkeer, vervoer en waterstaat

Einddatum
30-6-2016

Datum afgedaan

Bijlage(s)