M111 Openstelling landhuis Amelisweerd en MOA


ID
746

Kenmerk
2017 M111

Datum
29-6-2017

Onderwerp
M111 Openstelling landhuis Amelisweerd en MOA

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Knip, A.C. (Aline) (D66)
  • Schie, A.G. van (André) (VVD)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan