A 56 Groen in en rondom de stad


ID
1479

Kenmerk

Datum
18-6-2020

Onderwerp
A 56 Groen in en rondom de stad

Status
Amendement aangenomen

Indiener(s)
  • Koning, F. de (Floor) (GroenLinks)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema
Ruimtelijke ordening

stemmen