Raadsbrief Utrechtse Introductie Tijd (UIT)


ID
4929

Ontvangstdatum
13-8-2021

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Utrechtse Introductie Tijd (UIT)

Opmerking
bijlage vervangen door geupdate versie (13/8, 13.20 uur)

Behandeladvies

Wijze van afdoening