M45 Stop stigma op woonwagenstandplaatsen


ID
4333

Kenmerk

Datum
25-3-2021

Onderwerp
M45 Stop stigma op woonwagenstandplaatsen

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Zwanenberg, P. (Pepijn) (GroenLinks)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Abassi, I. el (Ismail) (DENK)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)

Portefeuillehouder
Burgemeester Dijksma

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Thema
Veiligheid

Einddatum

Datum afgedaan