Raadsbrief Motie 138 ‘Utrecht aan het biologisch groen’


ID
1816

Ontvangstdatum
10-1-2017

Beleidsveld

Portefeuillehouder
Wethouder Geldof

Onderwerp
Raadsbrief Motie 138 ‘Utrecht aan het biologisch groen’

Wijze van afdoening