Raadsbrief Resultaat uitvoering motie pasjes ondergrondse vuilcontainers weg


ID
3343

Ontvangstdatum
16-10-2019

Beleidsveld
Circulaire Economie

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Resultaat uitvoering motie pasjes ondergrondse vuilcontainers weg

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening