Raadsbrief Update gevolgen en aanpak coronavirus in Utrecht


ID
4103

Ontvangstdatum
16-9-2020

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Update gevolgen en aanpak coronavirus in Utrecht

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening