SV 2016, nr. 71 over Loting en plaatsing in het voorgezet onderwijs (met antwoord)


ID
437

Kenmerk
SV 2016, nr. 71

Datum
19-4-2016

Indiener(s)
  • Bouazani, K. (Gadiza) (PvdA)
  • Rajkowski, Q.M. (Queeny-Aimée) (VVD)

Onderwerp
SV 2016, nr. 71 over Loting en plaatsing in het voorgezet onderwijs (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Onderwijs

Thema
Onderwijs

Portefeuillehouder
Wethouder Kreijkamp

Datum beantwoording

Datum wijziging
24-5-2016