M225 101 plus, digitaal burgerschap


ID
587

Kenmerk
2016 M225

Datum
10-11-2016

Onderwerp
M225 101 plus, digitaal burgerschap

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Dibi, B. (Bouchra) (PvdA)
  • Bas, S. (Selma) (D66)
  • Oost, Stephan (Stadsbelang Utrecht)

Portefeuillehouder
Wethouder Kreijkamp

Beleidsveld

Thema
Bestuur en ondersteuning

Einddatum

Datum afgedaan