M98 Leren van Meldpunt sport in de openbare ruimte


ID
721

Kenmerk
2017 M98

Agendapunt
Gemeenteraad 2017 (6. Voorjaarsnota 2017)
donderdag 29 juni 13:00 tot 23:00
Raadzaal

Datum
29-6-2017

Onderwerp
M98 Leren van Meldpunt sport in de openbare ruimte

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Tielen, J.Z.C.M. (Judith) (VVD)
  • Ooijen, M. van (Maarten) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan