M384 Het Initiatievenfonds is er ook voor tijdelijke ontmoetingsplekken in Coronatijd


ID
4174

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M384 Het Initiatievenfonds is er ook voor tijdelijke ontmoetingsplekken in Coronatijd

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Beleidsveld
Wijkgericht werken en participatie

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan