M155 Vernieuw de wijkparticipatie


ID
316

Kenmerk
2015 M155

Agendapunt
Gemeenteraad 2015 (4. Programmabegroting 2016)
donderdag 12 november 13:00 tot 23:00
Raadzaal

Datum
12-11-2015

Onderwerp
M155 Vernieuw de wijkparticipatie

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Dibi, B. (Bouchra) (PvdA)
  • Scholten, S. (Sanne) (D66)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld

Thema
Sociaal domein

Einddatum
21-12-2016

Datum afgedaan