M211 Jeugdwerkeloosheid


ID
3946

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
M211 Jeugdwerkeloosheid

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Kleinrensink, J. (Julia) (GroenLinks)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Werk en inkomen

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan