Raadsbrief Vervolg besluitvorming uitbreiding De Trip B.V.


ID
4492

Ontvangstdatum
9-3-2021

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Vervolg besluitvorming uitbreiding De Trip B.V.

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening