SV 2018, nr.147 inzake Staatloosheid met de nationaliteit onbekend (met antwoord)


ID
832

Kenmerk
SV 2018, nr. 147

Datum
29-10-2018

Indiener(s)
  • Deldjou Fard, M. (Melody) (GroenLinks)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)

Onderwerp
SV 2018, nr.147 inzake Staatloosheid met de nationaliteit onbekend (met antwoord)

Beleidsveld
Asiel en Integratie

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Datum beantwoording
18-12-2018

Datum wijziging