Raadsbrief Nieuwe fietsroute Platolaan – Utrecht Science Park


ID
4464

Ontvangstdatum
18-2-2021

Beleidsveld
Mobiliteit

Portefeuillehouder
wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Nieuwe fietsroute Platolaan – Utrecht Science Park

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening