Raadsbrief Toegezegde informatie n.a.v. bespreking IPvE, SPvE en GREX in commissie Stad en Ruimte


ID
4662

Ontvangstdatum
12-5-2021

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Toegezegde informatie n.a.v. bespreking IPvE, SPvE en GREX in commissie Stad en Ruimte

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening