Raadsbrief Beantwoording toezegging update bouwproductie


ID
3995

Ontvangstdatum
14-7-2020

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Beantwoording toezegging update bouwproductie

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening