Raadsbrief Evaluatie pilot zelfbeheer sporthal Lunetten en richtlijnen zelfbeheer sportaccommodaties


ID
2207

Ontvangstdatum
2-11-2017

Beleidsveld
Sport

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Onderwerp
Raadsbrief Evaluatie pilot zelfbeheer sporthal Lunetten en richtlijnen zelfbeheer sportaccommodaties

Wijze van afdoening