Raadsbrief Corona update XL-(snel)teststraat in Utrecht


ID
4192

Ontvangstdatum
30-10-2020

Beleidsveld
Volksgezondheid

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Onderwerp
Raadsbrief Corona update XL-(snel)teststraat in Utrecht

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening