Raadsbrief Subsidieverstrekking Sociale prestatie, Dagondersteuning en Vrijwillige inzet voor elkaar


ID
4296

Ontvangstdatum
1-12-2020

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Subsidieverstrekking Sociale prestatie, Dagondersteuning en Vrijwillige inzet voor elkaar

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening