Raadsbrief Verzoek openbaarmaking bidbook ESF2020


ID
3220

Ontvangstdatum
17-7-2019

Beleidsveld
Economische Zaken

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Verzoek openbaarmaking bidbook ESF2020

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening