M71 Aanvalsplan Utrecht Sportzomer 2021


ID
4364

Kenmerk

Datum
20-5-2021

Onderwerp
M71 Aanvalsplan Utrecht Sportzomer 2021

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Abassi, I. el (Ismail) (DENK)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Dalen, M.G. van (Martijn) (VVD)
  • Kleinrensink, J. (Julia) (GroenLinks)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Sport

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan