Raadsbrief kinderinitiatievenfonds


ID
4522

Ontvangstdatum
18-3-2021

Beleidsveld
Wijkgericht werken en participatie

Portefeuillehouder
wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief kinderinitiatievenfonds

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening