M359 Inzicht in effect coronamaatregelen op werkgelegenheid en economie


ID
4147

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M359 Inzicht in effect coronamaatregelen op werkgelegenheid en economie

Status
Motie verworpen

Indiener(s)
  • Dalen, M.G. van (Martijn) (VVD)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Economische Zaken

Thema
Economie

Einddatum

Datum afgedaan

Stemmen