A104 Boter bij de vis voor verdiepte kruispunten NRU deel III


ID
1528

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
A104 Boter bij de vis voor verdiepte kruispunten NRU deel III

Status
Amendement verworpen

Indiener(s)
  • Pagter, M. de (Marijn) (VVD)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld
Mobiliteit

Thema
Verkeer, vervoer en waterstaat

stemmen