Raadsbrief Herontwikkeling Pieter Baan Centrum


ID
3846

Ontvangstdatum
22-5-2020

Beleidsveld
Asiel en Integratie

Portefeuillehouder
Wethouders Van Ooijen en Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Herontwikkeling Pieter Baan Centrum

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening