Raadsbrief Bewonersbod en Concept ontwerp Pandhof Sinte Marie


ID
4883

Ontvangstdatum
9-7-2021

Beleidsveld
Wijkgericht werken en participatie

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Bewonersbod en Concept ontwerp Pandhof Sinte Marie

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening