M335 Motie ID-kaart en leges


ID
3354

Kenmerk

Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (13. Raadsvoorstel Verordening leges 2020)
donderdag 14 november 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Datum
14-11-2019

Onderwerp
M335 Motie ID-kaart en leges

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Kleinrensink, J. (Julia) (GroenLinks)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Publieksdienstverlening

Thema
Bestuur en ondersteuning

Einddatum

Datum afgedaan