Raadsbrief Minima Effectrapportage en Inzet extra gelden armoede-aanpak


ID
2631

Ontvangstdatum
20-9-2018

Beleidsveld
Werk en inkomen

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Onderwerp
Raadsbrief Minima Effectrapportage en Inzet extra gelden armoede-aanpak

Wijze van afdoening