M11 Roeien met de riemen die je hebt


ID
936

Kenmerk
2018 M11

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (6. Voorstel inzake de Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone' en bijbehorende milieueffectraportage (MER))
donderdag 8 februari 9:30 tot 17:00
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2

Datum
8-2-2018

Onderwerp
M11 Roeien met de riemen die je hebt

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Brussaard, L.J. (Bert-Jan) (CDA)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Koning, M.A. (Maarten) (D66)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan