SV 2019, nr. 44 over Publieksdienstverlening (met antwoord)


ID
914

Kenmerk
SV 2019, nr. 44

Datum
13-2-2019

Indiener(s)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Roodenburg, L.A. (Lars) (D66)

Onderwerp
SV 2019, nr. 44 over Publieksdienstverlening (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Publieksdienstverlening

Thema
Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Datum beantwoording
12-3-2019

Datum wijziging