Raadsbrief Voortgangsrapportage 2020, Utrecht voor iedereen toegankelijk


ID
4590

Ontvangstdatum
13-4-2021

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Voortgangsrapportage 2020, Utrecht voor iedereen toegankelijk

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening