M213 Behouden Corona-initiatieven


ID
3949

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
M213 Behouden Corona-initiatieven

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)

Portefeuillehouder

Beleidsveld

Thema

Einddatum

Datum afgedaan