M361 Invoeren MKB-toets, goed voor ondernemers_


ID
4149

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M361 Invoeren MKB-toets, goed voor ondernemers_

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Dalen, M.G. van (Martijn) (VVD)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Economische Zaken

Thema
Economie

Einddatum

Datum afgedaan