Raadsbrief Actieplan diversiteit en inclusie


ID
3023

Ontvangstdatum
24-4-2019

Beleidsveld
Diversiteit

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Onderwerp
Raadsbrief Actieplan diversiteit en inclusie

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening