SV 2019, nr. 31 over Hoe zit het met randvoorwaarden voor coffeeshop Overvecht? (met antwoord)


ID
901

Kenmerk
SV 2019, nr. 31

Datum
1-2-2019

Indiener(s)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)

Onderwerp
SV 2019, nr. 31 over Hoe zit het met randvoorwaarden voor coffeeshop Overvecht? (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Thema
Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester Van Zanen

Datum beantwoording
4-2-2019

Datum wijziging